Bakgrunn for DroneSonen

DroneSonen er ment som et laboratorium både for bygging, modellering og testing av ubemannede farkoster, og skal fungere som et laboratorium for ingeniørutdannelsen i kybernetikk og mekatronikk samt Embedded Systems, både på master- og bachelornivå.

Drone Sonen er et nytt UAV – laboratorium (Unmanned Autonomous Vehicles) ved HSN-Kongsberg som er gjort mulig ved bindrag fra Kongsberg Defence Systems.

HSN ønsker å opprettholde det sterke utviklingsmiljøet innen kybernetikk og mekatronikk, og det er ønskelig å kunne tilby en mastergrad innenfor emnet. I tillegg til det miljøet som allerede eksisterer innen Embedded Systems.

Høgskolen i Buskerud (Nå Høgskolen i Sørøst Norge) og Kongsberg Defence Systems inngikk 01.10.2009 en samarbeidsavtale om opprettelse og avlønning av en professorstilling innen kybernetikk. Etableringen av DroneSonen er et av flere tiltak som en videreføring av denne avtalen.

 DSCF6061

Leave a Reply