Slutt fremlegg

Oppsummering

 • Utstyrsliste
  • 4 stepper motorer
  • 4 stepper drivere
  • Avstands sensorer
  • 1 last celle
  • 4 3D-printa rotorer
  • 2 arduioner
  • Rasberry pi 3
  • Pi 7-tommers touch skjerm

Med vårt verk ønsker vi å frembringe en ny og enklere bane innenfor godteri handling. Det skal kunne gjøre lørdags handling av smågodt både enklere og raskere, samt kunne brukes i andre situasjoner. Vi startet prosjektet med “brain-storming” og drøfting av hvordan vi skulle utforme et produkt som dekker alle våre ønsker. Etter å ha presentert forslaget vårt for foreleseren endte vi med godteri dispenser som utgangspunkt .

 

Fremgangsmåte

Vi Startet med koseptutvikling i startfasen og endte relativt raskt opp med det mekaniske designet til maskinen. Vi ble enige om hvordan vi skulle løse de forsjkellige aspektene av prosjektet som dermed ble delt  inn i tre fagfelt der alle hadde noe å jobbe med.

Samarbeid

Medlemmene fra de forsjellige fagfeltene har jobbet selvstendig med sin del samtidig som vi har hatt møter hvor vi har diskutert og løst problemer sammen.  Vi konsentrete oss om å få på plass kritiske deler for å teste at de fungerer tidligst mulig. Men med en 3D printer som røk og uforutsette problemer med kommunikasjonen mellom mikrokontrollerne ble prosjektet en del forsinket og slik at ikke alle deler fungerer optimalt.

Konklusjon

Gruppen er stort sett fornøyd med produktet vi har laget selvom vi helst skulle hatt en itterasjon til på den mekaniske biten. Vi har bygget mange nye erfaringer blandt annet at seriell kommunikasjon ikke nødvendigvis er “plug and play”. Vi har endt opp med en kul prototype som viser hvordan vi tenkte da vi designet. Vi har nok den eneste godteridispenseren med en fungerende ansiktsgjenning i verden!

Videre arbeid?

Om vi skulle jobbet videre med prosjektet ville vi sett på muligheter for å gjøre den mekaniske delen mer robust. Vi har noen ideer om hvordan konseptet kan løses på andre måter.

 

Leave a Reply