Utstyr og kobling – elektro

Utstyr:
Arduino mega 2560

RGB ledstrips, 12V 2A

Universal spylevæske pumpe, 12V 2A

2x dual motor controller, L298N

Relay control module, XD RM01 DIY, 5V

Ledninger

 

 

Vi skal bruke en arduino som en sekundær-hjerne, som skal ta imot info fra en Pi via en usb-kabel. Egentlig skulle arduinoen få info fra Pien via bluetooth eller infrarød, men vi gikk heller for USB-kabel. USB-kabel er en mer tryggere måte å få overført info enn de to andre, siden støy er ute av bildet. Og at det blir mindre koblinger, og mer plass til andre komponenter inni temposcopen. Ut fra infoen som arduinoen får fra Pien skal arduinoen utføre enkelte oppgaver. Vi valgte å bruke en arduino mega 2560, fordi den er stabil og robust, og det er den vi har best kjennskap til.

 

I starten av kodingen vår opererte vi med led lys for å finne gode koder for å kontrollere fargene, teste kodene våre og hvordan vi skal få til overgangen mellom fargene. Når det kommer til valget av type lys vis skulle bruke som illustrerte solen og himmelen var det ganske enkelt. Vi bestemte oss for å bruke rgb ledstrips istedenfor rgb led-pærer. Dette  fordi ledstrips er har mer lumen, som vil si levetid og styrke. Ledstrips er også mye lettere å montere i værboksen og på grunn av designet lå valget veldig naturlig for oss.

 

For å kontrollere av og på funksjonen vår tenkte å bruke en mosfet eller en bjt til å controllere strømmen inn til rgb ledstripsen, men etter tips fra Dag så var det bedre og lettere å bruke en motor controller. Og derfor valgte vi å gå for motor controlleren L298N, siden vi hadde det tilgjengelig på dronesonen. Vi skal bruke 2 L298N, en til å kjøre forward current og den andre til å kjøre reverse current.

 

Siden arduinoen opererer på 5v og pumpen trenger 12v for å operere, så har vi brukt en supply voltage som gir 12V. Så har vi koblet en relay mellom supply voltage og arduinoen til å styre strømmen og spenningen slik at arduino brettet ikke skal bli kortsluttet. Vi valgte Relay fordi det er enkelt å kontrollere. Relay har høysikkerhet og det er lett tilgjengelig forhold til mosfet.

 

Så har vi brukt programmet Fritzing til å tegne opp hvordan vi koblet de enkelte komponentene sammen.

 

finaly

Leave a Reply