Applikasjonen

Litt konkret om bluetooth:
Bluetooth består av forskjellige komponenter, dette er de viktigste:

BluetoothAdapter
Setter opp en local Bluetooth radio, denne radioen er et møtepunkt for all Bluetooth interaksjon.

BluetoothDevice Setter opp en Bluetooth enhet som andre enheter som enten kan paire seg med, eller bli paired til. Vi bruker denne til å spørre om å koble til en annen enhet ved hjelp av en «BluetoothSocket»

BluetoothSocket
Koblingspunktet som tillater applikasjonen og sende/motta data mellom to enheter gjennom en InputStream og en OutPutStream.

BluetoothServerSocket
I bluetoothens verden gir vi roller til enhetene som er tilkoblet til hverandre, den ene er en master, og har rollen som server. Denne serveren lytter etter innkommende enheters request til tilkobling, og returnerer en tilkoblet bluetoothSocket når pairingen er akseptert. Det betyr også at vi har en klient (server/klient). Klienten er enheten som sender denne socket request til serveren.

Applikasjonen
Applikasjonen er skrevet i C# med Xamarin som interface mellom Android(Java) og C#(Xamarin). Applikasjonen inkluderer metoder som initialiserer Bluetooth-komponentene ovenfor, og setter de sammen ved hjelp av objekter og arv.

Leave a Reply