Prosess- og Operasjonsbeskrivelse

Prosessbeskrivelse

En prosessbeskrivelse beskriver hvordan tilvirkningen av egenproduserte deler gjennomføres.

Vinkeljern

Vinkeljernene skal stive av konstruksjonen i alle fire hjørner og pleksiglass-rutene skal limes på disse.

Vinkeljern fremre 2 stk

Del nr 1:

 1. Benytt 2 mm aluminiumsplate.
 2. Klipp aluminiumsplaten til dimensjonene 504 mm x 50 mm.
 3. Spenn opp platen på et bord.
 4. Skjær bort gods iht tegning #1 med stikksag ( bruk blad for stål/aluminum)
 5. Knekk hjørner/kanter med gradeverktøy/ håndfil.
 6. Bruk plateknekke til knekke platen til 90 grader langs anvist knekkelinje på tegning #1.
 7. Drill to hull med dimensjon 4mm iht tegning #1.
 8. Fjern spon på baksiden av hull med gradeverktøy/ håndfil.

Del nr 2:

Prosessen gjentas frem til steg 5 på del nr to, deretter knekk platen i motsatt retning av del nr 1. Dette fordi de skal være speilvendte av hverandre.

vinkeljern

Vinkeljern bakre 2 stk

Del nr 1:

 1. Benytt 2 mm aluminiumsplate.
 2. klipp aluminiumsplate til dimensjonene 504 mm x 50 mm.
 3. Knekk hjørner/ kanter med gradeverktøy/ håndfil.
 4. Bruk plateknekke til å knekke platen til 90 grader langs anvist knekkelinje på tegning #1.
 5. Drill to hull med dimensjon 4mm iht tegning #2.

Del nr 2:

Prosessen gjentas frem til steg 4 på del nr to, deretter knekk platen i motsatt retning av del nr 1. Dette fordi de skal være speilvendte av hverandre.

vinkeljern-bakre

Hovedplate

Denne platen skal være “gulvet” inni veksthuset, og skal ha to hull til vifter, en åpning til robotarm og en åpning på siden til vanntank.

Plateknekking:

 1. Benytt 2mm aluminiumsplate.
 2. klipp aluminiumsplate til dimensjonene 500 mm x 300 mm.
 3. Knekk hjørner/ kanter med gradeverktøy/ håndfil.
 4. Bruk plateknekke til å knekke platen til 90 grader langs anvist knekkelinje på tegning #3.

hovedplate

CNC Maskinering

Operasjonsbeskrivelse av CNC program beskriver i detalj hva som skjer i programmet.

Bruk av HSWorks:

Jobb 1:

 1. Del festes vha klemmer iht oppspenningskisse 1. Obs husk 2”x4” trekloss under delen.
 2. Nullpunkt av delen tas på toppen, i senter av delen.
 3. Fresing av 2 stk hull Ø87,4mm vha  5mm pinnefres
 4. Borring av 8 stk hull Ø5mm vha 5mm borr.
 5. Fjern klemmer og blås del ren for spon.
 6. Kontroller dimensjoner med skyvelær.

Jobb 2:

 1. Del festes vha klemmer iht oppspenningskisse 2. Obs husk 2”x4” trekloss under delen.
 2. Benytte samme nullpunkt som for jobb 1.
 3. Fresing av lomme til robotarm vha 5mm pinnefres
 4. Fjern klemmer og blås del ren for spon.
 5. Kontroller dimensjoner med skyvelær.
 6. Ta ut delen og fjern grader med gradeverktøy/ håndfil.

Oppspenningsskisser:

oppspenningsskisse-1-og-2

nullpunkt-verktoy-maskinert-plate

Verktøyliste:

Pinnefres 2-skjærs HSS D=6mm L=57mm
Borr HSS D=6mm L=93mm
Analog 3D taster
0-punkt verktøy-måler

Åpning for vannreservoar

 1. Spennes opp på bord med klemmer
 2. Skjær ut åpning iht tegning #4 med egnet verktøy (stikksag eller dremel)
 3. Fjern grader med gradeverktøy/ håndfil.

hull-vanntank

2D tegninger

2d-tegning

tegning-1

tegning-2

Leave a Reply