Welcome Home – 43

Hei Bloggen!

Filmen som vi lovet får vi ikke lagt inn grunnet at bloggen har en max begrensning på 2 MB. Så da blir det en liten tekst på åssen den fungere og hva vi fant ut. Vi har nå laget en kode som gjør at vi kan sende mellom telefonen og arduinoen. Vi bruker bluethooth tilkobling en så lenge, men vi skal også ha Wifi som kommer senere. Så har vi koblet opp en servo motor. Vi klarer nå og åpne og lukke låsen, som er koblet på servo motoren med appen. I denne testen fant vi ut at bluetooth brikka vi bruker kan bare ha en telefon paret om gangen. Dette må vi endre siden vi skal ha flere brukere samtidig. Vi har også en RGB lampe som lyser i 10 sekunder etter at vi har lukket eller åpnet døren, der grønn er open og rød er låst. 

Vi blei enige om å legge til en ekstra funksjon til produktet. Det skal i tillegg være en sensor som reagerer på en unik lyd som vi bestemmer. Lyden som vi tenker er en spesiell banke lyd som arduinoen gjenkjenner, noe som igjen vil åpne låsen.

Leave a Reply