Welcome home – uke 42

Hei bloggen!

Vi er en gruppe som kaller oss Welcome Home, bestående av Anders Værås, Afshin Alavi, Steffen Amandus Nielsen og Sindre Ryen Thunberg.

20160913_122344-2-1img_0459

Elektro:  Anders Væårs og Sindre Ryen Thunberg

 

3x4img_0491

Data: Afshin Alavi og Steffen Amandus Nielsen

 

Her kommer en produktbeskrivelse på engelsk

«We focus on developing smart, reliable and safe products, that make every-day life easier for our customers»

WelcomeHome is a smart locking system for your home, easily managed through an application on the world wide web, or on smart phones. You can add multiple users for your WelcomeHome lock, so your whole family can join in.

 

The WelcomeHome application comes with multiple features:

Lock When Home (locks the door when your home).

Scheduled Lock (locks the door at a given time).

Parents Best Friend (gives you a notification when a child (etc.) comes home) x

Temporary Access (grants access through a given code you can enter in the application) x

System Status (gives you the information about the status of your system, power etc.) x

 

De første ukene har vi definert prosjektet, slik at alle medlemmene er inneforstått med hvilke oppgaver som skal gjøres, og hvordan det ferdige produktet skal fungere. Deretter fant vi frem de forskjellige komponetene som skal være med.

 

Hardware:

Servo motor

Batteripakke

Arduino Uno

Wifi

Bluetooth

RGB lampe

Div. motstander og kabler

 

Det skal også lags en database og appfunskjon, dette blir våres software til produktet. Vi har nå fått laget en kode i arduino som utfører en åpne og lukke funksjon på en servo motor. Motoren blir styrt av telefonen via bluetooth.

 

Film av dette kommer i løpet av nestet uke!

Leave a Reply