Monthly Archives: November 2015

Firewater – Uke 48

Siden vi fremdeles ikke har fått radiosenderene vi har bestilt, bestemte vi oss i dag for å gå for en nødløsning hvis det viser seg at disse ikke kommer. Vi bruker derfor roboten, koblet til via ledninger, som kommuniserer via software serial med  arduinoen på drinkmixeren. Dette resulterte i omskrivning av koden til roboten og arduinoen. Dette brukte vi en del tid på, samt testing og kalibrering av robotens posisjon. Nå virker dette helt som ønsket, og vi har testet alle de 16 mulige kombinasjonene, og roboten kjører som avtalt til disse. I tillegg har vi lagt inn en tilleggsfunksjon slik at roboten kjører ut på siden av drinkmikseren med den ferdige drinken.

Det vi må gjøre neste gang er å “dekke til” roboten, slik at vi endelig kan begynne å teste med vann, samt å stille inn tiden pumpene skal stå på. Vi skal også feste støtdempere på roboten.

Uke 48

Vi har nå fått WiFien til å koble seg opp mot websiden vår, slik at det er mulig å aktivere og deaktivere bilen fra websiden.

12305474_10205075796397171_1093961565_n

Bilen har blitt testet i dag og den kjører som den skal, vi diskuterer nå hvilke justeringer vi skal gjøre iforhold til sensorene, om den skal scanne fra 3cm eller 5cm osv, slik at vi får tilpassa den trange rom.

https://www.youtube.com/watch?v=jTib6S2bKeA

Det gjennstår nå og sette sammen alle komponentene, WiFi, lydlokasjon og selve bilen, vi skal koble sammen 3 arduioner og bygge ferdig “tårnet på bilen”.

Uke 47

Programmet som skal spille av en lydfil er klart, slik at det kan puttes direkte inn i hovedprogrammet etter at alt er klart. Det eneste som gjenstår er å sjekke om det fungerer på raspberrien.

Arbeidet som kan gjøres før vi får bilen er nesten helt ferdigstilt, slik at vi kan arbeide effektivt når vi får bilen, og kan begynne å sette alt på plass.

Stuff is getting brighter

CC3000 Wifi shieldet vårt har gitt oss en berg-og-dal-bane dag. Men ujevne mellomrom har den funnet ut at den skal fungere, for å like fort slutte å fungere. Etter vi kobla opp og ned fjorten ganger så kom vi til en semi-stabil state, og fikk kjørt en ny firmware oppdatering på shieldet. Og det var akkurat det som skulle til for å gjøre vår lille CC3000 veldig glad og fornøyd.

Så glad og fornøyde ble vi, at vi satt igang med å flytte utstyret vårt fra testbenken til en flyvdyktig plattform. Kobla opp alt, og gjorde den første ordentlige testen på hele systemet! Lysene representerer motorene, det er bare tre av de, fordi en knakk….

Se her: https://www.youtube.com/watch?v=Px30c1UfC-g 

Uke 47 – Woobly Wheels

Etter flere vellykkede testkjøringer idag ser vi at sykkelen fungerer ganske bra. Det er en liten utfordring å styre med en touchskjerm, slik vi har det no. Da det er lett å trykke på feil sted og på feil knapp.

Vi har begynt å se på andre eting som kan forbedre sykkelen. Slik det er no er støttehjulene fastmontert og må man bygge opp noe under hjulene før start. Vi ønsker å kunne kjøre ned støttehjulene slik at disse kan fungere som en startrampe. Da kjører vi de ned før man starter og kjører de opp når man har kommet opp i fart. Dette er noe man legge til om man får tid og får det til.

i tillegg har vi begynt å se på framføringen, med og ferdigstille  ulike skjema.

Firewater – Uke 47

Vi venter fremdeles på de nye radiosenderne som vi bestilte forrige gang, og får derfor ikke jobbet videre med roboten i dag. Årsaken til at de ikke virker lenger er mest sannsynlig at har gått på 5V i stedet for 3,3V. Vi tr or og håper at dette er årsaken.

Vi startet dagen med endelig oppkobling av elektronikken til pumpene på drinkmikseren. Videre jobbet vi med å lodde 2 kort med spenningsdelere for de nye radiosenderne, for at de får riktig spenning(3,3V)

Hvis vi får radiosenderne i løpet av uka, satser vi på å fortsette å jobbe førskommende fredag.

Bildene nedenfor viser oppkobling av elektronikken på selve drinkmixeren og kortene med spenningsdelerne og kretsskjema:

2015-11-17 13.37.23 2015-11-17 13.37.15

Uke 47 – RoboGuard

Det er ikke veldig mye nytt som skjer denne uken, vi har funnet en webside der vi kan jobbe på samme kode online i real-time, som er ganske praktisk.

Hanna og Aleksander TP jobber videre med mikrofoner for lydlokasjoner, de jobber med et osiloskop for å tester kretser og forsterkninger.

Abdurahman jobber videre med å finjusterer på bilens avstandssensorer, de er ikke helt nøyaktige for øyeblikket.

Alexander H og Thomas jobber på å få sendt signaler fra Arduino til webserveren for å oppdatere satusen på bilen i intervaller. Det skal være mulig å aktivere/deaktivere bilen på websiden og lese av status om at den er på og om den registrerer bevegelser. For øyeblikket er det opprettet et intranett på selve Arduinoen, så andre websider som ikke er på samme nett får ikke koblet seg på.

Altså en webinterface som skal kunne aktivere/deaktivere og overvåke alarmen.

Watering The Flowers – Motortrøbbel

Hallo!!

Den siste tiden har vi fokusert mer på å få til at Raspberry Pi’en kan bygge og kjøre OpenCV og densalgs. Vi har også jobbet videre med å finne en måte å få informasjon fra Raspberry Pi’en over på Adurinoen. I tillegg har vi også jobbet videre med bildegjenkjenning.

Så viste det seg at en av motorene til hjulene hadde en løs kabel. Vi løste dette med å bytte ut motoren.

Ødelagt motor

Videre har vi enda en drivetest av bilen.

De forskjellige motorene trengte forskjellig kraft på hver av dem for å gå rett, bilen lente for det meste til høyre. Vi har da fått til en løsning slik at den ikke lenger gjør dette. Det ble også programert inn en 180 graders rotasjon.

Firewater – Uke 46

I dag har vi jobbet mye med roboten våres, siden vi fikk en del problemer med emc. Dette har vi brukt store deler av dagen på, samt at vi har forbedret konstruksjonen for at sonaren på roboten skal ha en mer stabil referanse for avstandsmålingene. Vi har også jobbet litt videre med montering av det elektriske på selve konstruksjonen.

Vi koblet opp relekretsen og testet dette med en av pumpene i kommunikasjon med roboten, og dette så ut til å virke som forventet.

Da vi trodde vi nærmet oss med å få ferdigstilt roboten, og den var litt samarbeidsvillig, begynte den å slite litt med radiokommunikasjonen. Etter noen forsøk hvor det virket og noen forsøk hvor det ikke virket, døde den helt, og vi får ikke lenger kommunisert med den. Vi har prøvd en del feilsøking og målinger, sjekket koblinger osv og har endt opp med at radiomottakeren/senderen på roboten mest sannsynlig er defekt. Det passer veldig dårlig nå, siden vi ikke har flere lett tilgjengelig. Dagen ble derfor avsluttet med å bestille ny radiosender i håp om å få den så fort som mulig.

Nedenfor er et par bilder av hvordan konstruksjonen våres ser ut nå:

2015-11-10 13.23.50 2015-11-10 13.24.12