Category Archives: Smartpostkasse

Prosses PCB kort

Gerber paste laget fra KiCad kuttes på en folies kutter for å kunne påføre loddepastaen på de korrekte plassene på pcb kortet.

wp_20161206_12_28_45_pro

Loddepastaen som benyttes.

wp_20161206_12_29_12_prowp_20161206_12_29_02_pro

Kortet etter påført loddepasta. Benytter sparkelspade for å påføre pastaen.

wp_20161202_09_05_57_pro

Komponenter funnet fram og BOM skrevet ut. Komponentene legges på manuelt siden det ikke er så mange.

wp_20161202_09_05_24_pro

Reflow ovnen som er benyttet. På displayet ser man temperaturprofilen som er benyttet.

wp_20161202_10_04_22_pro

Etter litt manuel lodding av pin headere er kortet klart til programmering og testing av de individuelle komponentene.

wp_20161206_10_09_23_pro

Arbeidsplan

Fordeling av oppgaver.

Tor og Ole Christian:
systemet utenfor postkassen. Androd app for nfc, nettside og kommunikasjon mellom postkasse og omverden igjennom en PI.

Martin:
Elektronikken, vekt, sensor for om lokket er åpent eller lukket, solenoid til låsing av lokket, nfc leser og kommunikasjonen med Pi innendørs med en xbee.

Thomas:
Postkasse produksjon, låsmekanismen egentlig alt det mekaniske.

Trenger, postkasse elektronikk:

PN532 NFC RFID Module V3 Kits Reader Writer For Arduino Android Phone
Loadcell og amplifier

Mekanisk
Solenoid

Data:
Har alt.

Til 13/09.

Ole Christian lager et Arduino bibliotek for sending av serieldata via zigbee.
Tor ser på Web applikasjon.

Martin, ette sammen elektronikken å se at alt virker sammen.

Thomas:
Spesifikasjoner på postkasse.

Progging

Vi gjør nå et javascript der planen er å overføre fra windows til rasberry. Windows er et mer kjent utviklingsmiljø også trenger vi ikke jobbe på rasberryen. Vi kjører altså en MEAN stack. Vi har da angularJS på front end (klient siden), node.js på server siden og en mongoDB for lagring av data.

Particle bruker et REST api for å sende/motta informasjon, som egentlig bare er requests for data, vanligvis over HTTP.

Jeg ser for meg at vi kan møte på problemer med autentisering når vi skal sende data til Particle, men å motta data via webhooks burde gå veldig greit.

Gruppe 10 Smartpostkasse

3D rendering av PCB kort. Siden dette er prototypkort har vi montert to forskjellige kommunikasjons muligheter, dette for enklere å kunne velge den som fungerer best.

Korte har

IC til styringen av solcellepanel lading av batteri
Boost IC til Lås mekanismen, 3.7V til 12V
Xbee pro eller Particle Electron til kommunikasjon
IC til batteri nivå
Buzzer
MCU
Load amplifier til loadcell
Status LED

15056344_586837068184330_2002514455275847252_n

Gruppe 10 Smartpostkasse

30/8

Gruppen består av Thomas Huse, Tor Øverberg, Ole Christian og Martin Rishovd

Vi skal lage en smart postkasse. Postkassen skal gi beskjed til bruker om levert post og være låsbar. Systemet skal benytte seg av en microcontroller innebygdt i postkassen koblet til lås, vekt, sensor på lokket, 433mhz trådløs kommunikasjon og NFC/bluetooth mot en Raspberry pi koblet til wifi innendørs.

Postkassen vil registrere når lokket åpnes, vekten vil registrere om noe ble lagt i postkassen eller tatt ut. Hvis vekten på innholdet blir lavere uten at låsen har blitt åpnet vil man kunne anta at noe har blitt tatt ut ulovlig.

Det skal laget en applikasjon til Android som virker med NFC/bluetooth alle med korrekt tilgangsnøkkel i appen vil kunne åpne postkassen.

Fra denne appen skal det også være mulig å gi andre tilgang, eten åpne den over internett eller gi tilgang i et spesifikt tidspunkt