Category Archives: Uncategorized

Applikasjonen

Litt konkret om bluetooth:
Bluetooth består av forskjellige komponenter, dette er de viktigste:

BluetoothAdapter
Setter opp en local Bluetooth radio, denne radioen er et møtepunkt for all Bluetooth interaksjon.

BluetoothDevice Setter opp en Bluetooth enhet som andre enheter som enten kan paire seg med, eller bli paired til. Vi bruker denne til å spørre om å koble til en annen enhet ved hjelp av en «BluetoothSocket»

BluetoothSocket
Koblingspunktet som tillater applikasjonen og sende/motta data mellom to enheter gjennom en InputStream og en OutPutStream.

BluetoothServerSocket
I bluetoothens verden gir vi roller til enhetene som er tilkoblet til hverandre, den ene er en master, og har rollen som server. Denne serveren lytter etter innkommende enheters request til tilkobling, og returnerer en tilkoblet bluetoothSocket når pairingen er akseptert. Det betyr også at vi har en klient (server/klient). Klienten er enheten som sender denne socket request til serveren.

Applikasjonen
Applikasjonen er skrevet i C# med Xamarin som interface mellom Android(Java) og C#(Xamarin). Applikasjonen inkluderer metoder som initialiserer Bluetooth-komponentene ovenfor, og setter de sammen ved hjelp av objekter og arv.

WelcomeHome Produkt video

 

Vi har fått ferdigstilt en demo av WelcomeHome systemet. Denne lar deg kontrollere dørlåsen din ved hjelp av knock-knock pattern, bluetooth og manuelt hvis du måtte ønske det. Det er verdt å merke seg at dette fortsatt er en demo, og mangler derfor litt funksjonalitet i forhold til å bli det komplette systemet WelcomeHome er designet til å være.

Teknologidagene

#include"Servo.h"

const int servoPin = 6;
const int escPin = 7;
const int trig = 10; // attach pin 3 to Trig
const int echo = 9; //attach pin 4 to Echo
Servo steeringServo;
Servo esc;

void drive(int speed) {
speed = max(speed, 0);
speed = min(speed, 100);
speed = map(speed, 0, 100, 91, 0);
esc.write(speed);
}

void start() {
drive(5);
}

void stop() {
drive(0);
}

int avstand() {
long duration, cm;
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trig, LOW);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(100);
return cm;
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
return microseconds / 29 / 2;
}

void setup() {
pinMode(servoPin, OUTPUT);
pinMode(escPin, OUTPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT);
steeringServo.attach(servoPin);
steeringServo.write(90);
esc.attach(escPin);
delay(2000);

Serial.begin(9600);
}

void loop(){
//her skal dere skrive kode

}

RoboGuard Uke 51

GOD JUL

Vi i Robo Guard jobber nå med å koble sammen de forskjellige funksjonene for vi deretter skriver presentasjonen, vi kommer til å jobbe resten av uken med å koble sammen de forskjellige funksjonene, og det ser nå ut til at alt fungrer som det skal foreløpig.

 

Uke 48

Vi har nå fått WiFien til å koble seg opp mot websiden vår, slik at det er mulig å aktivere og deaktivere bilen fra websiden.

12305474_10205075796397171_1093961565_n

Bilen har blitt testet i dag og den kjører som den skal, vi diskuterer nå hvilke justeringer vi skal gjøre iforhold til sensorene, om den skal scanne fra 3cm eller 5cm osv, slik at vi får tilpassa den trange rom.

https://www.youtube.com/watch?v=jTib6S2bKeA

Det gjennstår nå og sette sammen alle komponentene, WiFi, lydlokasjon og selve bilen, vi skal koble sammen 3 arduioner og bygge ferdig “tårnet på bilen”.

Uke 47 – Woobly Wheels

Etter flere vellykkede testkjøringer idag ser vi at sykkelen fungerer ganske bra. Det er en liten utfordring å styre med en touchskjerm, slik vi har det no. Da det er lett å trykke på feil sted og på feil knapp.

Vi har begynt å se på andre eting som kan forbedre sykkelen. Slik det er no er støttehjulene fastmontert og må man bygge opp noe under hjulene før start. Vi ønsker å kunne kjøre ned støttehjulene slik at disse kan fungere som en startrampe. Da kjører vi de ned før man starter og kjører de opp når man har kommet opp i fart. Dette er noe man legge til om man får tid og får det til.

i tillegg har vi begynt å se på framføringen, med og ferdigstille  ulike skjema.